NASZE ODDZIAŁY


FILIA RADYMNO


37-550 RADYMNO

UL.BUDOWLANYCH 3A


tel. 603 605 411

e-mail: a1radymno@o2.pl

dojazd >>FILIA PRUCHNIK


37-560 PRUCHNIK

UL.RYNEK 25


tel. 790 259 889

e-mail: a1pruchnik@o2.pl

dojazd >>


Pracownicze

Ubezpieczenia grupowe pracownicze zostały specjalnie przygotowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę życia i zdrowia Właścicielowi firmy oraz Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Ponadto opcja oszczędnościowa pozwala na gromadzenie środków na dowolny cel, w tym na dodatkową emeryturę.

Umowa zapewnia osobie ubezpieczonej oraz rodzinie Ubezpieczonego świadczenie z tytułu śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie. Składka podstawowa i dodatkowa może być finansowana zarówno przez Pracodawcę, jak i Pracownika, lub współfinasowana przez obie strony.


Korzyści dla pracodawcy - składki opłacane na rzecz Pracowników mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Zaoferowanie grupowego ubezpieczenia na życie, w przypadku finansowania składki przez Pracodawcę zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy. Stanowi element systemu motywacyjnego i lojalnościowego dla Pracowników. Wzmacnia wizerunek Pracodawcy na rynku pracy.

Korzyści dla pracownika - ubezpieczenie zapewnia Pracownikom i ich rodzinom świadczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny. Otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin dziecka.

Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.