NASZE ODDZIAŁY


FILIA RADYMNO


37-550 RADYMNO

UL.BUDOWLANYCH 3A


tel. 603 605 411

e-mail: a1radymno@o2.pl

dojazd >>FILIA PRUCHNIK


37-560 PRUCHNIK

UL.RYNEK 25


tel. 790 259 889

e-mail: a1pruchnik@o2.pl

dojazd >>


Ubezpieczenia Firmowe


Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowiących niskocenne składniki majątku lub środki obrotowe:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna , uderzenie pojazdu , zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadania się ziemi, trzęsienie ziemi, a także dym, sadza i huk ponaddźwiękowy
 • kradzież z włamaniem do pomieszczenia lub rabunek w pomieszczeniu bądź dewastacja wewnątrz pomieszczenia (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)
 • katastrofa budowlana
 • przepięcia

Ubezpieczenie budynków, budowli, lokali i nakładów inwestycyjnych:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, zalania, huraganu, śniegu, lawiny, gradu, powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, a także dymu, sadzy i huk ponaddźwiękowy, dewastacja, katastrofa budowlana

Ubezpieczenie wartości pieniężnych:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenia pioruna, uderzenie pojazdu, zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienia ziemi, a także dymu, sadza i huk ponaddźwiękowy
 • kradzież z włamaniem do pomieszczenia lub rabunek w pomieszczeniu bądź dewastacja będąca efektem tych zdarzeń (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)
 • rabunek w transporcie

Ubezpieczenie mienia pracowniczego:

 • pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, a także dym, sadza i huk ponaddźwiękowy
 • kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji będącej następstwem włamania do pomieszczenia lub rabunku w pomieszczeniu (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia:

 • ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na całkowitym lub częściowym stłuczeniu (rozbiciu) przedmiotu ubezpieczenia. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane są dodatkowo koszty naprawy ram i opraw uszkodzonych wskutek rozbicia przedmiotu ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktowej oraz kontraktowej) w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

 • odpowiedzialność deliktowa - chroni przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu prywatnym wyrządzonych osobom trzecim. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące zdarzenia: spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia poszkodowanego
 • odpowiedzialność kontraktowa - chroni ono przed szkodami powstałymi w skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania przyjętego zobowiązania. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych OC kontraktowe występuje jako dodatkowe ubezpieczenie OC deliktowego