Wzory wypowiedzeń

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC z końcem okresu ubezpieczenia

Wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy, z końcem okresu na jaki została zawarta.

 pobierz wzór wypowiedzenia >>Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC (wypowiedzenie nabywcy)

Wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy, w ustawowym terminie 14 dni od daty nabycia pojazdu.

 pobierz wzór wypowiedzenia >>