NASZE ODDZIAŁY


FILIA RADYMNO


37-550 RADYMNO

UL.BUDOWLANYCH 3A


tel. 603 605 411

e-mail: a1radymno@o2.pl

dojazd >>FILIA PRUCHNIK


37-560 PRUCHNIK

UL.RYNEK 25


tel. 790 259 889

e-mail: a1pruchnik@o2.pl

dojazd >>


Sprzedajesz pojazd?

Sprzedając pojazd jesteś obarczony określonymi obowiązkami wobec Ubezpieczyciela.
Koniecznie dobrze wypełnij umowę kupna/sprzedaży

Prawidłowo wypełniona umowa zawiera kilka istotnych elementów: datę sprzedaży, oraz pełne dane Kupującego i Sprzedającego – imię, nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub NIP firmy, adres, telefon. W przypadku sprzedaży przez Komis niezbędne jest przesłanie kopii zarówno faktury jak i umowy komisowej.Masz 14 dni na poinformowanie Ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu

Zrób kopię umowy kupna/sprzedaży, dołącz krótkie pismo zawierające dane kontaktowe oraz numer polisy (dodatkowo wskaż także numer rachunku bankowego, na który dokonany będzie ewentualny zwrot składki w przypadku wypowiedzenia polisy przez Nabywcę).Kupujący ma prawo zachować ubezpieczenie

Sprzedając pojazd polisę OC należy przekazać Kupującemu pojazdu. Jeżeli Nabywca nie jest zainteresowany kontynuacją, ma prawo złożyć pisemną rezygnację.


Możesz otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Zwrot nadpłaty, który uwarunkowany jest wypowiedzeniem polisy przez kupującego pojazd, przekazywany jest na rachunek bankowy wskazany w piśmie, które należy wysłać do ubezpieczyciela.